කොච්චර ජිම් ගියත් අත් වල එහෙම නැත්තන් biceps muscles වර්ධනය වෙන්නේ නැත්තේ ඇයි මෙන්න හේතුව

අපි අද කතා කරන්න හිතුවේ ලංකාවේ ප්‍රශ්නයක් ගැන. අත් වල එහෙම නැත්තන් biceps muscles වල වර්ධනය පිලිබදව.හුගක් අය කියන දෙයක්

මසල් සයිස් කරන්න ඩ්‍රොප් සෙට් ක්‍රමය

අද කට්ටියට කියල දෙන්න හිතුව මුලින්ම මෙ ඩ්‍රොප් සෙට් සංකල්පය පිලිබදව..ඩ්‍රොප් සෙට් කියල සංකල්පය සාමාන්‍ය අර්ත දැක්වීමෙන් කියන්නෙ “ඩ්‍රොප් සෙට්

ජිම් එකේ සෙල්ලම් කරන්න කලින් කන්න හොද කෑම බීම

ආයුබොවන්ඩ කිව්ව සහොදර වරුනි.. කොහොමද ඉතින්..ඔන්න අදත් ගෙනාවෙ හුගක් වැදගත් පොස්ට් එකක්.කෑම කියන එක ජීවිතෙ වැදගත් දෙයක් කියල අමුතුවෙන් කියන්න