ජිම් එකේ සෙල්ලම් කරන්න කලින් කන්න හොද කෑම බීම

ආයුබොවන්ඩ කිව්ව සහොදර වරුනි.. කොහොමද ඉතින්..ඔන්න අදත් ගෙනාවෙ හුගක් වැදගත් පොස්ට් එකක්.කෑම කියන එක ජීවිතෙ වැදගත් දෙයක් කියල අමුතුවෙන් කියන්න

ඇනබොලික් එක ගන්නකොට කට්ටියට තියන ප්‍රශ්න ගැන.

මේ ලිපියෙන්  මම කතාකරන්න හිතුවෙ ඇනබොලික් එක ගන්නකොට කට්ටියට තියන ප්‍රශ්න ගැන.හරි එහෙනම් මෙන්න ප්‍රශ්න සහ උත්තර.1.ඇනබොලික් එක කොච්චර කාලයක්