ආසියානු ශුරතාව දිනාගත් ලුෂන් පුෂ්පරාජ් අද දිවයිනට පැමිණියා.මෙහිදී උණුසුම් පිළිගැනීමක් ඔහුට හිමි උනා. ඩිලංක මාලගමුව,මාධ්‍යවේදීන් ඇතුළු බොහෝ පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා.

September 2, 2017 admin 0

ආසියානු ශුරතාව දිනාගත් ලුෂන් පුෂ්පරාජ් අද දිවයිනට පැමිණියා.මෙහිදී උණුසුම් පිළිගැනීමක් ඔහුට හිමි උනා. ඩිලංක මාලගමුව,මාධ්‍යවේදීන් ඇතුළු බොහෝ පිරිසක් මෙම අවස්ථාවට එක්ව සිටියා.ලුෂන් මාධ්‍යවේදීන් හමුවේ බොහෝ […]

No Picture

ඉක්මනට සහ හෙමින් දෙකෙන්ම ඇගට අවශෝශනය වෙන ප්‍රෝටීන් එකක්.

February 17, 2017 admin 1

ඉක්මනට සහ හෙමින් දෙකෙන්ම ඇගට අවශෝශනය වෙන ප්‍රෝටීන් එකක්. ආයුබොවන් කිව්ව කොහොමද කස්ටියට..අද පොස්ට් එක ගෙනාවෙ තවත් ලංකාවට අලුත් සප්ලිමන්ට් එකක් ගැන.. මෙක තමයි dymatize […]